Strategier

Metoden motiverande samtal har utarbetade strategier som underlättar och utvecklar såväl samtalet som personens process.

Strategierna har ofta sin plats under olika delar av samtalet. Det motverkar exempelvis sitt syfte att göra en ambivalensutforskning och fråga vad som är bra med det nuvarande beteendet när en person har bestämt sig för att göra en förändring. Vill du veta mer om detta kan du titta på samtalets fyra fundamentala processer.

Strategierna är: