Sammanfattningar

Sammanfattningar används för att underlätta och förstärka samarbetet mellan personen och samtalsledaren.

I motiverande samtal används sammanfattningar löpande. En av funktionerna är att det betonar samarbetet. Sammanfattningarna ökar sannolikheten för att samtalet förblir personcentrerat och ger personen möjlighet att eventuellt korrigera det som samtalsledaren uppfattat, eller att lägga till något den har glömt att berätta.

Sammanfattningar kan även användas för att:

  • Ge personen tillfälle att höra vad den själv har sagt. Detta fördjupar ofta personens förståelse av saken.
  • Ge samtalsledaren en möjlighet att välja ut det mest väsentliga i det som sagts av personen under samtalet.
  • För att samla ihop det som sagts i syfte att gå vidare i samtalet och skifta fokus.

Sammanfattningar är särskilt viktiga när personen är ambivalent eller tvetydig i sina yttranden. Då bör samtalsledaren göra så kallade dubbelsidiga sammanfattningar. Det innebär att samtalsledaren strukturerar personens berättelse genom att redogöra för de olika tankegångar som skapar en känsla av ambivalens. Det är viktigt att använda ord som "och" eller "samtidigt som" i stället för "men". På så vis likställs de olika utgångspunkter som leder till ambivalens utan att man värderar dem. Det är också viktigt att lägga status quo-prat först och förändringsprat sist i sammanfattningen, precis som när det gäller reflektioner. Som regel sammanfattar samtalsledaren alltid det som sagts innan man skiftar fokus i samtalet eller då samtalsledaren för tillbaka samtalet till ett överenskommet fokus, mål eller målbeteende.

Olika situationer

Nedan följer exempel på en rad möjliga sammanfattningar av samtalsledaren i olika situationer.

Situation 1

– Du vill börja använda kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner. Det är ett sätt för dig att känna att du har kontroll, och du har vid flera tillfällen haft med dig kondomer och varit den som föreslagit att den ska användas. Det fick dig att känna dig ansvarsfull och vuxen.

Situation 2

– Du tycker att det känns lite distanserande att använda kondom, och det kan vara svårt att ta upp det i stunden samtidigt vill du börja använda kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner, och du har vid flera tillfällen haft med dig kondomer och varit den som föreslagit kondom. Det fick dig att känna dig ansvarsfull och vuxen.

Situation 3

– I dag ville du prata om det här med att använda kondom. Du har berättat att det känns lite distanserande att använda kondom och att det kan vara svårt att ta upp det i stunden samtidigt vill du börja använda kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner, och du har vid flera tillfällen haft med dig kondomer och varit den som föreslagit kondom. Det fick dig att känna dig ansvarsfull och vuxen. Är det något du vill tillägga innan vi går vidare till att prata om X?

Situation 4

– Så du har träffat en partner som gärna använder leksaker, och det tycker du är spännande och nytt. Den här personen har fått dig att fundera på vad du vill ha ut av en sexuell relation. Det är klokt att fundera på vad som är viktigt för dig i olika sammanhang. Hur påverkar det här dina tankar kring att använda kondom?