I dag, tisdag, diskuteras dessa resultat vid seminariet ”Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa?”.

Folkhälsomyndigheten har analyserat resultat från studien Skolbarns hälsovanor, som görs vart fjärde år. Analyserna visar att 13- och 15-åringar som ägnar minst fyra timmar per dag åt tv:n, datorn eller datorspel i större utsträckning anger att de har minst två psykosomatiska besvär i veckan, jämfört med dem som ägnar högst tre timmar per dag åt dessa medier. Psykosomatiska besvär är exempelvis ont i magen eller huvudet, sömnsvårigheter eller nedstämdhet.

Uttryckt i siffror uppgav till exempel 35 procent av pojkarna som dagligen tillbringar fyra timmar eller mer framför datorn minst två psykosomatiska besvär i veckan, jämfört med 23 procent av pojkarna som tillbringar högst tre timmar framför datorn dagligen. Bland flickor är motsvarande siffror 60 procent jämfört med 43 procent.

Utifrån undersökningen går det inte att säga om skärmtiden orsakar den psykiska ohälsan eller om det är så att tonåringar med psykisk ohälsa ägnar mer tid åt datorn. Folkhälsomyndigheten har därför kartlagt den internationella forskningen om ungas medieanvändning och dess samband med psykisk ohälsa respektive sociala relationer. Forskningen om psykisk ohälsa visar olika resultat och det går inte att dra några slutsatser om sambandet. Däremot pekar studier på att medieanvändning kan vara positiv på så vis att den både kan främja nya sociala relationer och stärka kvaliteten på befintliga.

Resultaten från Skolbarns hälsovanor och genomgången av den internationella forskningen diskuteras i dag vid ett seminarium om ungas medieanvändning och psykiska hälsa. Seminariet är det andra i Folkhälsomyndighetens seminarieserie om ökningen av barns och ungas psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till utvecklingen.

Seminariet spelas in och kommer senare att finnas tillgängligt här: Seminarier om ungas psykiska hälsa.

Läs mer

Skolbarns hälsovanor

Faktablad: Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Kategori: Nyhet