Gula febern förekommer i tropiska Afrika, Central- och Sydamerika. Vissa länder ställer i dagsläget krav på vaccination före inresa från områden där sjukdomen förekommer i enlighet med WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). För detta ändamål finns ett specificerat intyg om genomförd vaccination som är framtaget av WHO.

WHO har nu bedömt att vaccination mot gula febern ger livslångt skydd och att en påfyllnadsdos efter 10 år inte längre behövs. WHO beslutade därför i maj 2014 att anta en resolution som anger att hållbarheten för vaccinationsintyget utökas till en giltighet för resten av livet. Ändringen innebär en uppdatering av bilaga 7 till IHR och blir juridiskt bindande för medlemsländerna den 11 juli i år. Därmed kan inte länder ställa krav på att en påfyllnadsdos ska ha registrerats i vaccinationsintyget vid inresa.

Turister från Sverige löper – baserat på många års erfarenhet – en mycket liten risk att smittas. Vaccination rekommenderas för alla från 9 månaders ålder som ska resa till ett område med inhemsk spridning av sjukdomen.

Dödligheten i gula febern – som angriper levern - är hög för de som utvecklar sjukdomen (20-50 %). Många som smittas blir bara dock obetydligt eller inte alls sjuka. Inkubationstiden är 2-6 dagar. Sjukdomen orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus och överförs till människa via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Den kan dock inte spridas direkt mellan människor.

Mer om sjukdomen hittar du här

Information om vaccin mot gula febern

WHO: Amendment to International Health Regulations (2005), Annex 7 (yellow fever)

Kategori: Nyhet