I Sverige har Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en ny webbplats, Renahänder.se, som ska underlätta och spara tid för alla som arbetar systematiskt med att förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Svensk sjukvård har länge och i samarbete med vårdhygienisk expertis arbetat för att uppnå en hög nivå av följsamhet till handhygien och basala hygienrutiner. Detta är ett arbete som behöver bedrivas systematiskt och kontinuerligt i alla verksamheter.

– När handhygien får en hög prioritet minskar vi både vårdrelaterade infektioner och motverkar antibiotikaresistens, och därmed lidande och kostnader för både individer och samhället, säger Fanny Bergman, hygiensjuksköterska på Folkhälsomyndigheten.

För att hålla en jämn hög nivå när det gäller handhygien behövs ett kontinuerligt förbättrings- och kvalitetsarbete. Renahänder.se beskriver en arbetsmodell för det. Den bygger på rekommendationer från Världshälsoorganisationen WHO.

Den 5 maj uppmärksammar WHO varje år vikten av god handhygien. Den som håller händerna rena inom vård och omsorg hjälper till att rädda liv.

Stoppa smitta med rena händer

Det finns fem tillfällen när man som personal alltid ska desinfektera och i bland även tvätta händerna:

  1. Före patientkontakt
  2. Före rent eller aseptiskt arbete
  3. Efter orent arbete
  4. Efter patientkontakt
  5. Efter arbete i patientens närmiljö

Läs mer

Läs mer om handhygiendagen hos WHO (engelska)

Läs mer på Renahänder.se

Kategori: Nyhet