Det framgår av ny statistik från Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Swelogs, en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudie när det gäller spel om pengar och hälsa. Totalt sett minskade andelen svenskar med någon grad av spelproblem från cirka 6 procent till drygt 4 procent mellan 2015 och 2018.

Däremot skedde en 50-procentig ökning när det gäller antalet personer som har så allvarliga spelproblem att det kan handla om ett beroende. I den här gruppen ingår 45 000 personer i åldrarna 16 år och uppåt. Hälften är kvinnor, och bland dem har spelproblemen ökat under de senaste tio åren.

– Även om andelen med spelproblem har minskat generellt i befolkningen är det oroande att fler personer har allvarliga spelproblem och att vi ser en ökning bland kvinnor, säger utredaren Ulla Romild vid Folkhälsomyndigheten.

Lika många kvinnor har problemspelande

Andelen svenskar som har ett problemspelande, det vill säga spelproblem eller förhöjd risk för spelproblem, har minskat från 2 procent till under 1,5 procent under de senaste tre åren. Det är alltså färre som har problemspelande än de totalt drygt 4 procent som har någon grad av spelproblem, utifrån den skala som används för att mäta förekomsten. När det gäller problemspelande finns inte längre någon skillnad mellan män och kvinnor, med undantag för åldersgruppen 18–24 år där männen dominerar. Detta trots att det är fler män än kvinnor som spelar generellt.

Problemspelande märks nu även bland personer med eftergymnasial utbildning. Det tidigare sambandet mellan låg utbildningsnivå och högre andel problemspelandet gäller idag bara för kvinnor. Det finns också ett samband mellan problemspelande och psykisk ohälsa, och framförallt allvarlig psykisk ohälsa.

Drabbar även anhöriga och närstående

Spelproblem påverkar inte bara den som själv är drabbad, utan även omgivningen. 165 000 personer, varav 68 000 barn, bor tillsammans med någon med problemspelande, vilket är en minskning sedan 2015. Samtidigt har andelen i befolkningen som uppger att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem det senaste året ökat, från 8 till 10 procent, vilket motsvarar 762 000 personer.

– Det är inte färre som spelar om pengar totalt sett men däremot minskar andelen som har någon grad av spelproblem. Det beror troligen på det förebyggande arbete som bedrivs på olika nivåer i samhället, i organisationer och inom spelbranschen, säger Ulla Romild.

Fakta: Undersökningen Swelogs

Datainsamlingen för den nya undersökningen genomfördes hösten 2018. Drygt 5 000 personer deltog och svarade via webbenkät, telefonintervju eller postenkät. Nivåer av spelproblem mäts enligt Problem Gambling Severity Index (PGSI) (PDF, 119 kB), som består av nio frågor om spelande och konsekvenser av spelandet. Undersökningen visar att:

  • 45 000 personer (0,6 procent) har spelproblem
  • 56 000 personer (0,7 procent) har förhöjd risk för spelproblem
    o De som har spelproblem eller förhöjd risk utgör gruppen med problemspelande
  • 225 000 personer (2,9 procent) har viss risk för spelproblem.

Resultaten från Swelogs är en del i den rapport som Statskontoret lämnar till Finansdepartementet för att beskriva spelmarknaden som den såg ut innan den nya spellagen infördes.

Läs mer

Swelogs

Kategori: Nyhet