Följande ämnen som tidigare var klassade som hälsofarliga varor omklassificeras som narkotika (SFS 2018:2057):

  • 3-klorometkatinon (3-CMC), 4-klorometkatinon (4-CMC) och bk-2C-B som tillhör gruppen katinoner.
  • ADB-FUBINACA, FUB-144 och THJ-2201 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • Cyklopentylfentanyl och valerylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

För att föra in eller ut de ovanstående ämnena ur landet krävs nu tillstånd från Läkemedelsverket. Även för tillverkning, handel eller innehav krävs tillstånd, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet