HPV-vaccin skyddar mot de virustyper som orsakar omkring 70 procent av all livmoderhalscancer. För att ge bästa möjliga skydd erbjuds vaccinet i två doser till flickor i årskurs 5 eller 6.

Statistiken som nu presenteras visar att andelen 12-åriga flickor som vaccinerar sig mot HPV har ökat till 84 procent. Vid motsvarande mätningar tidigare år har täckningen legat mellan 75–80 procent.

– Det är väldigt positivt att allt fler flickor vaccinerar sig. Det innebär en minskad risk för att drabbas av allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer senare i livet. Men självklart strävar vi efter att ännu fler ska vaccinera sig så att skyddseffekten ökar ytterligare, säger epidemiolog Tiia Lepp.

En tydlig ökning av vaccinationstäckningen mot HPV kan ses över hela landet. Ökningen kan både bero på en faktisk ökning, men också i viss mån förbättrad registrering. Samtidigt förekommer det fortfarande underrapportering till registret från olika kommuner. I Sverige har vaccination av flickor mot HPV inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet pågått sedan år 2012. För några år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten för regeringen att även pojkar ska omfattas av programmet.

HPV-vaccinet är både säkert och effektivt och ges i över 70 länder. I Sverige är vaccinationsgraden bland flickor bland de högsta i världen. Studier visar att vaccinationerna redan har lett till minskad förekomst av allvarliga cellförändringar senare i livet hos vaccinerade flickor, jämfört med ovaccinerade.

Statistik

Statistik för HPV-vaccinationer

Kategori: Nyhet