I mitten av augusti hade Folkhälsomyndigheten tagit emot 212 anmälningar under 2019. Det är betydligt fler än under ett medelår (se figur).

Antal rapporterade fall av harpest

De flesta sjukdomsfallen har rapporterats in från Dalarna, Gävleborg och Örebro län men den senaste veckan ses även en ökning i Västerbottens och Norrbottens län. Spridningen är oftast begränsad till specifika riskområden. Då antalet sjukdomsfall vanligtvis är som störst under september väntas utbrottet växa ytterligare under de kommande veckorna.

Det är känt att gnagare såsom harar, möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen och den sprids vanligtvis till människor via insektsstick och fästingbett. Ett bra sätt att skydda sig är därför att bära heltäckande klädsel och använda myggmedel samt att undvika närkontakt med döda djur.

Tidigare i augusti informerade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om att sjukdomen har påvisats i döda harar i Norrbotten, Västra Götaland och Dalarna.

UPPDATERING: Den 22 augusti hade totalt 505 fall rapporterats.

Läs mer

Sjukdomsinformation om harpest

Statens veterinärmedicinska anstalt: Misstänkt utbrott av Harpest

Kategori: Nyhet