Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omklassificeras som narkotika:

  • 4F-MDMB-BINACA, CUMYL-5F-P7AICA, CUMYL-PICA, I-AMB, MDMB-4en-PINACA, MMB-022, MMB-CHMICA, SDB-006 och STS-135 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • 3,4-metylendioxi-U-47700, isopropyl-U47700, tetrametylcyklopropanfentanyl och U-49900 som tillhör gruppen opioider.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Metamnetamin som tillhör gruppen arylalkylaminer.
  • A-CHMINACA som tillhör gruppen cannabinoider.
  • Isotonitazen som tillhör gruppen opioider.
  • Etakvalon och SL-164 som tillhör gruppen övriga.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • ADB-BUTINACA som tillhör gruppen cannabinoider.
  • Isohexedron och N-etylnorheptedron som tillhör gruppen katinoner.
  • 1cP-LSD och mebrokvalon som tillhör gruppen övriga.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet