Möjligheten till att vara fysiskt aktiva i vardagen är avgörande för barn och ungas hälsa och inlärningsförmåga. En väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer utgörs av skolor, förskolor, skolvägar och grönytor. Samtidigt visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten att allt för många barn och unga rör på sig för lite i vardagen. I en rapport konstaterar Boverket att Sveriges skolgårdar krymper.

- Vi behöver diskutera hur barnperspektivet kan inkluderas i stads- och samhällsbygget för att skapa plats för barnen i de växande städerna och värna deras rätt till en jämlik hälsa, säger utredaren Emma Franzén.

Konferensen anordnas den 20 mars på Moderna museet av Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra aktörer; Boverket, ArkDes, Movium, BUMS och Arwidssonstiftelsen.

Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. En rad olika föreläsare har bjudits in för att bland annat prata om vikten av att bygga stad för alla invånare, hur miljön kan stödja fysisk aktivitet och vilken betydelse uppväxtmiljön har för den psykiska och fysiska hälsan under resten av livet.

Läs mer

Får barnen plats i framtidens städer? En konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering (länk borttagen 2019-08-26)

Kategori: Nyhet