Mellan augusti 2016 och juni 2017 pågick ett utbrott där väldigt många blev sjuka av campylobacter från färsk kyckling. Sedan dess har Livsmedelsverket i flera omgångar sedan våren 2017 undersökt hur mycket bakterier som finns i kycklingen i butikerna. Den senaste undersökningen av butikskyckling gjordes i augusti 2018. Resultaten har nu jämförts mot Folkhälsomyndighetens undersökningar av vilka varianter av campylobacter som smittat personer i Sverige under samma tidsperioder.

Undersökningen från 2018 visade att det fanns mer campylobacter i färsk kyckling i augusti 2018 jämfört med samma tid 2017. Samma varianter av bakterierna som hittades i kycklingen återfanns i många fall även hos sjuka personer.

Därför kan färskt kycklingkött betraktas som en mycket vanlig smittkälla för campylobacter. Det är därmed viktigt med förebyggande åtgärder inom kycklingproduktionen.

Risken att bli sjuk minskar när kycklingkött hanteras och tillagas på rätt sätt, enligt Livsmedelsverkets råd.

Läs mer

Rapporten Campylobacter från butik till klinik

Kategori: Nyhet