Utbrottet upptäcktes i slutet av november då ett ökat antal sjukdomsfall
jämfört med normalt rapporterades. Under vecka 52 återgick antalet till lägre
nivåer, men statistiken från rapporteringen av sjukdomsfall under början på
2019 är fortfarande något osäker, och det är för tidigt att säga att utbrottet
är över.

Ökningen av antalet rapporterade sjukdomsfall har sammanfallit med rapporter om ovanligt hög förekomst av campylobacter i kycklingflockar, enligt analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Dessutom har åtta personer som arbetar på kycklingslakteri insjuknat.

En viktig pusselbit i arbetet med att utreda orsakerna till utbrottet är att jämföra arvsmassan hos campylobacter i prov från sjuka människor med motsvarande från kycklingar för att se om bakterierna är besläktade. Detta görs med hjälp av helgenomsekvensering där bakteriernas hela arvsmassa analyseras och jämförs.

Utbrottsutredningen visar att campylobacter i prov från sjukdomsfall och från kyckling från tre olika slakterier är i det närmaste genetiskt identiska. Det innebär att bakterierna har samma ursprung. Gemensamt för de tre slakterierna är att de slaktar kycklingar från uppfödare som i sin tur fått fåglarna levererade från ett och samma kläckeri.

Berörda myndigheter och kycklingbranschen fortsätter att utreda utbrottet och dess orsaker närmare, för att det ska kunna stoppas.

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Bakterien sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
  • Den vanligaste orsaken till att en människa smittas är via kyckling. Campylobacter är vanligare och förekommer i högre halter i färsk kyckling då bakterien är känslig för frysning och uttorkning.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En komplikation som kan förekomma är ledbesvär (reaktiv artrit).

Så minskar du risken att bli sjuk

Den som följer Livsmedelsverket råd för hantering av rå kyckling kan minska sin risk att bli sjuk. Råden finns här.

Läs mer

Mer om utbrottet

Typningsrapport vecka 11 2018

Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion

Kategori: Nyhet