Trots att det nu finns fungerande vaccin sprids ebola fortsatt i DR Kongo. Fall har nyligen rapporterats från gränsstaden Goma och även från Uganda. Det pågår väpnade strider i drabbade områden och på grund av säkerhetsläget och bristande resurser i DR Kongo har det varit svårt att stoppa spridningen av blödarfebersjukdomen.

WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus har därför fattat beslutet att klassa utbrottet som Public health emergency of international concern (PHEIC), det vill säga ett hot mot människors hälsa med flera länder berörda.

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer i syfte att förhindra internationell spridning. Rekommendationerna riktar sig främst till de drabbade länderna och deras grannländer.

WHO:s expertkommitté betonar vikten av ökad beredskap i grannländerna, bland annat när det gäller hälso- och sjukvård. Den uppmanar också världens länder att inte utfärda några restriktioner i handel eller resande, då sådana åtgärder skulle kunna förvärra situationen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av utbrottet och informerar fortlöpande andra myndigheter och den svenska hälso- och sjukvården. Risken för smittspridning till Sverige bedöms som ytterst låg.

– Både vid det pågående utbrottet och under det tidigare utbrottet i Västafrika var det mycket få fall som upptäcktes i andra länder. I Sverige har vi tillgång till sjukvård med möjlighet att vårda och isolera en patient under säkra former om det skulle bli aktuellt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Fakta: Ebola

Ebola är en blödarfebersjukdom som sprids via virus. Viruset kan överföras via kontakt med kroppsvätskor från en smittad person, det är inte luftburet.
Det finns vaccin som ger gott skydd mot sjukdom.

Läs mer

WHO:s pressmeddelande om beslutet (engelska) [Länk borttagen 2022-04-20]

Mer information från expertkommitténs möte den 17 juli (engelska) [Länk borttagen 2022-04-20]

Information om internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC)

Information om ebolautbrottet (uppdaterad 5 juni)

Kategori: Nyhet