Det visar Swedres-Svarm, en årlig rapport om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens bland människor och djur i Sverige. Rapporten görs i samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten.

Enligt statistiken minskade antalet antibiotikarecept inom öppenvården med fyra procent under 2018 jämfört med föregående år, från 309 till 296 recept per tusen invånare.
– Det är positivt att region Jämtland och Västerbotten har nått det uppsatta förskrivningsmålet och att flera regioner är på god väg, säger enhetschef Malin Grape.

Särskilt mycket minskar antibiotikaförskrivningen inom tandvården, men skillnaderna är fortfarande stora mellan landets olika regioner.

Även när det gäller antibiotikaresistens har Sverige ett gott läge jämfört med många andra länder. Årets rapport visar både på positiva resultat, men också varningssignaler. Positivt är den fortsatt låga resistensen för förstahandsantibiotika vid behandling av okomplicerad urinvägsinfektion.

Mer oroande är det stora nationella utbrottet och flera mindre av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, på sjukhus. Att det återkommande förekommer spridning av VRE på olika sjukhus i Sverige visar att följsamheten till hygienrutinerna behöver bli bättre för att motverka smittspridning.

– För att bibehålla vår långsamma resistensutveckling måste vi fortsätta att intensifiera vårt effektiva och långsiktiga arbete med klok antibiotikaanvändning, förebyggande av infektioner och minskad smittspridning, säger Malin Grape.

Läs mer

Rapporten Swedres-Svarm 2018

Läs mer om antibiotikaresistens på skyddantibiotikan.se

Kategori: Nyhet