Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Ett ämne som i dag är klassat som hälsofarlig vara föreslås klassificeras som narkotika:

  • 4-HO-DIPT som tillhör gruppen tryptaminer.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • 2-metyl-AP-237 som tillhör gruppen opioider.
  • 5-HO-DMT, 5-MeO-DET, 5-MeO-MALT, 5-MeO-NIPT, DIPT och MIPT som tillhör gruppen tryptaminer.
  • Dimetylon och dipentylon som tillhör gruppen katinoner.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 2-MABB som tillhör gruppen arylalkylaminer.
  • 3-metylflefedron, 4-kloropentedron och bensedron som tillhör gruppen katinoner.
  • 2-Me-DMT, 5-MeO-EIPT och 5-MeO-MET som tillhör gruppen tryptaminer.
  • 4F-MDMB-BINACA, 5F-AB-P7AICA och 5F-CUMYL-PeGACLONE som tillhör gruppen syntetiska cannabinoider.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer

Mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet