Studien är gjord på regeringens uppdrag och enkäten har besvarats av drygt 15 000 personer i åldrarna 16-84 år.

Exempel på teman i studien:

  • Sexuellt beteende och sexualvanor
  • Sexuella trakasserier, övergrepp och våld
  • Preventivmedel och konsekvenser av förlossning
  • Samtycke och sexuell kommunikation
  • Sex mot ersättning och pornografi

Resultaten presenteras och diskuteras på konferensen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige i Stockholm 28-29 maj som riktar sig till de som arbetar med frågorna inom offentlig sektor eller civilsamhället. Målet med studien är att skapa ett underlag för ett effektivt folkhälsoarbete.

Välkommen på pressträff

När: Tisdag 28 maj 08:30-09:30
Var: Rum 201, Stockholm City Conference Center, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Medverkar

Johan Carlson, generaldirektör
Louise Mannheimer, enhetschef
Charlotte Deogan, utredare

Anmälan

E-post till Christer Janson, presschef, Folkhälsomyndigheten, tel: 070-712 96 54

Kategori: Pressmeddelande