Folkhälsomyndigheten presenterar idag en stor nationell befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som besvarats av drygt 14 500 personer i åldrarna 16–84 år. Studien rör allt från preventivmedel och reproduktiv hälsa till pornografianvändning, digitala arenor, samtycke och sex mot ersättning.

Resultatet visar att den sexuella hälsan överlag är god, 58 procent av befolkningen uppger att de är nöjda med sitt sexliv. Betydligt fler män än kvinnor, 28 procent respektive 18 procent, anser att de inte har sex tillräckligt ofta. Samtidigt uppger fler kvinnor än män, 20 procent respektive 10 procent, att de känt sig för trötta eller stressade för att ha sex.

Stora könsskillnader

Mest framträdande i befolkningsstudien är de stora könsskillnaderna. Främst gäller det användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

Nästan hälften av alla kvinnor i studien uppger att de någon gång har varit utsatta för sexuella trakasserier. Även sexuella övergrepp är utbrett i befolkningen.

– Omfattningen är helt oacceptabel. Det här är ett stort folkhälsoproblem och dessa handlingar måste upphöra, säger enhetschef Louise Mannheimer.

Enligt studien är det mycket ovanligt att kvinnor har betalat eller gett annan ersättning för sex. Men bland männen är det nästan var tionde som gjort det någon gång. 80 procent av dem som gett ersättning för sex har gjort det utomlands.

Undersökningen visar även att:

  • 70 procent av männen använder pornografi. Lika många kvinnor använder aldrig pornografi.
  • Trots att skolan är en viktig källa till kunskap anser bara 19 procent att sex- och samlevnadsundervisningen gett dem tillräckliga kunskaper.
  • Det är vanligt både bland kvinnor och män att använda internet för sexuella syften. Det kan till exempel handla om att söka efter en partner, skicka bilder eller sexchatta.

Ny kunskapsbas

Resultaten innebär att det finns en ny omfattande kunskapsbas inom SRHR att utgå ifrån. För att öka jämställdheten och komma tillrätta med de stora könsskillnaderna anser Folkhälsomyndigheten att det förebyggande arbetet måste blir bättre.

– Samhällsaktörer behöver engagera sig på flera olika nivåer. Vi hoppas nu att offentlig sektor, civilsamhället och andra som driver SRHR-frågor kommer fördjupa sig i resultaten och använda kunskapen, säger Louise Mannheimer.

Läs mer

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige – SRHR 2017

Presentation av SRHR 2017 vid pressträffen (PDF, 265 kB)

Kategori: Pressmeddelande