Smittan är mycket sällsynt bland människor, men kan överföras om man får i sig dvärgbandmaskens ägg som sprids via rävspillning. Eftersom det kan gå uppemot femton år från det att man smittas av parasiten till dess att symptom uppträder, är det ofta väldigt svårt att fastställa var smittan skett.

Totalt har tio fall av parasitinfektionen rapporterats i Sverige sedan 2012. De sju tidigare fallen har troligen smittats utomlands. Det går däremot inte att utesluta att de tre senaste fallen har smittats i Sverige.

– Det var väntat att vi förr eller senare skulle få fall av infektion med rävens dvärgbandmask där vi inte kan utesluta inhemsk smitta. Men risken att smittas är fortsatt mycket liten, både i Sverige och i länder där parasiten är betydligt vanligare i naturen än den är här, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer att enstaka fall kan komma att upptäckas framöver, men att smittan även i fortsättningen kommer att vara mycket ovanlig hos människor.

Risken att bli smittad på grund av att man ätit till exempel vilda bär bedöms av Livsmedelsverket fortfarande som mycket låg. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Även i länder med mycket högre förekomst av dvärgbandmask hos räv är sjukdom hos människor orsakad av parasiten ovanlig. Förekomsten av dvärgbandmask bland svenska rävar har uppskattats vara 0,1 procent jämfört med 35-65 procent hos rävar i europeiska länder med hög förekomst.

Infektion med dvärgbandmask kan orsaka allvarlig sjukdom och ge symtom som smärta över levern, sjukdomskänsla och viktnedgång. Behandling sker oftast med antimaskmedel och i vissa fall kirurgi.

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns sedan år 2012 sjukdomsinformation om rävens dvärgbandmask och förebyggande åtgärder för att undgå smitta.

Kategori: Nyhet