I den senaste undersökningen Skolbarns hälsovanor, 2017/18, uppger 88 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna i 11-årsåldern att de är nöjda med livet. Några år senare sjunker andelen, framför allt bland flickor. Andelen 15-åriga flickor som är nöjda med livet är då 77 procent och bland pojkarna i samma ålder 86 procent.

Resultaten är desamma när det gäller psykosomatiska besvär som exempelvis huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Bland 11-åringar rapporterar 41 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna att de har minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan. Bland 15-åringar är besvären nästan dubbelt så vanliga bland flickor: 62 procent har återkommande besvär jämfört med 35 procent av pojkarna.

– Mönstret är detsamma oavsett vilket mått på hälsa vi studerar. Under tonåren uppstår tydliga skillnader mellan pojkars och flickors psykiska hälsa och välbefinnande, till flickors nackdel, säger Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av författarna till rapporten.

Nytt i årets undersökning är att de 15-åriga skolbarnen får svara på fler frågor om psykisk hälsa och välbefinnande än tidigare. Svaren visar att pojkar har högre välbefinnande, bättre självkänsla och skattar sin självförmåga högre än vad flickorna gör.

– Flickor har rätt till samma goda hälsa som pojkar. Resultaten visar att det behövs mer arbete för att nå folkhälsopolitikens mål om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Läs mer

Mer om skillnaderna mellan flickors och pojkars hälsa

Grundrapport Skolbarns hälsovanor 2017/18

Kategori: Nyhet