Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorieövervakning visar att den här vintern som väntat blev en högsäsong för RS-virus, respiratory syncytial virus.

RS-virus är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. I Sverige präglas RS-virus av ett vartannat år mönster, med sen och låg aktivitet en säsong och sedan tidig och hög aktivitet följande säsong.

Även om årets säsong började något senare än vanligt, så ökade aktiviteten och nådde sin kulmen med mycket hög nivå under vecka 7 och 8.

– Men trots att spridningen nu minskar så är säsongen inte över. Fler väntas insjukna under de närmsta veckorna, säger mikrobiolog Mia Brytting.

Hittills har drygt 5700 fall rapporterats. Som vanligt är spädbarn under 1 år överrepresenterade och utgör 34 procent av de laboratorieverifierade fallen av RS-virus. Personer över 65 år utgör en annan stor grupp och står för 28 procent av fallen.

Om man ser till antalet sjuka i RS-virus per invånare har något fler fått en diagnos i Svealand än i Götaland och Norrland.

Totalt har 43 patienter hittills intensivvårdats på grund av en RS-infektion, men antalet kommer troligen att stiga. Drygt hälften av de intensivvårdade är spädbarn, och 21 procent personer över 65 år. I slutet av den förra högsäsongen 2016-2017 hade totalt 241 patienter vårdats på en intensivvårdsavdelning.

Kategori: Nyhet