Projektet, som löper över fem år, finansieras av Vinnova som en del av satsningen på visionsdrivna innovationsmiljöer för bättre hälsa.

– För att behålla tillgången till verksamma antibiotika behöver vi få ut mesta möjliga av de insatser som redan görs, och det samtidigt som nya innovativa produkter, tjänster och arbetssätt hjälper oss att bli ännu bättre på att dels hålla oss friska och dels använda antibiotika ansvarsfullt, säger Ulrica Dohnhammar, utredare vid Folkhälsomyndigheten och en av ledarna för projektet.

Syftet med Antibiotikasmart Sverige är att underlätta bred samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional, kommunal och internationell nivå och samtidigt engagera samhällsmedborgare. På så sätt bidrar projektet till att uppfylla Sveriges nationella strategi för arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är en stor och komplex hälsoutmaning som kräver många typer av insatser. Bland annat krävs utveckling av behandlingsmetoder och diagnostik, ansvarsfull förskrivning och användning av antibiotika och minskad smittspridning så långt det är möjligt i samhället och inom vård och omsorg. Dessutom krävs kommunikation med alla berörda: privatpersoner, yrkesverksamma och beslutsfattare.

Övriga parter i projektet är forskningsinstitutet RISE, Strama, ReAct, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Tanums kommun, Lunds kommun och Nässjö kommun.

Kategori: Nyhet