Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av WHO för att uppmärksamma det nödvändiga arbetet med att förhindra självmord.

I år anordnar Folkhälsomyndigheten och Mind, NASP, SPES samt Suicide Zero ett seminarium i Stockholm med temat Att vilja leva länge – suicidprevention med fokus på psykiskt välbefinnande sent i livet.

– I Sverige strävar vi mot målet om en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen. Då krävs insatser som får fler äldre att vilja leva länge, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Ungefär 1 procent av åldersgruppen 65–84 år uppger att de har haft suicidtankar under det senaste året – en andel som är högre bland personer med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller som inte känner sig socialt delaktiga. År 2018 dog 321 personer över 64 år i suicid. Män över 84 år har de högsta suicidtalen i Sverige. I åldersgruppen dör fyra gånger fler män än kvinnor av suicid. Samtidigt visar statistiken att äldre sällan vårdas på sjukhus efter suicidförsök.

Figur. Suicidtal bland kvinnor och män i olika åldersgrupper 2018. Källa Socialstyrelsen.

Figur. Suicidtal bland kvinnor och män i olika åldersgrupper 2018. Källa Socialstyrelsen.

– Det tyder på att suicidproblematik bland äldre behöver uppmärksammas mer och att vi i samhället behöver bli bättre på att förebygga suicid, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Insatser för att främja den psykiska hälsan och minska utanförskapet bland äldre är viktiga, till exempel insatser för att minska känslor av ensamhet och öka socialt deltagande, självständighet och trygghet. Exempel på sådana insatser kommer att diskuteras på seminariet den 10 september.

Läs mer

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Våga tala om psykisk ohälsa – till dig som är äldre eller är närstående till en äldre person (Socialstyrelsens webbplats)

Kategori: Nyhet