Folkhälsomyndigheten rådgör regelbundet med externa experter, som ett komplement till den expertis som finns på myndigheten i folkhälsofrågorna.

Nu har Johan Carlson fattat beslut om vilka personer som ingår i den referensgrupp som tillsätts med anledning av den pågående pandemin med covid-19:

  • Tomas Bergström, professor klinisk mikrobiologi, överläkare
  • Blenda Böttiger, specialist i klinisk virologi, överläkare
  • Hans Fredlund, docent och f.d. smittskyddsläkare
  • Anders Lindberg, f.d. smittskyddsläkare
  • Magnus Lindh, professor klinisk virologi
  • Anders Sönnerborg, professor klinisk virologi

Några formella beslut kommer inte att fattas i samband med mötena, gruppen blir endast rådgivande.

Kategori: Nyhet