Rapport från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm

Publicerat

Det är mycket viktigt att stanna hemma också vid mycket milda symtom på sjukdom. Den rekommendationen stärks av resultaten från den undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort över förekomsten av covid-19 i Stockholm. Rapporten är nu sammanställd.

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Folkhälsomyndigheten har nu sammanställt resultaten från undersökningen.

Undersökningen omfattade 738 inbjudna deltagare i åldrarna 2 till 86 år som utförde egenprovtagning i hemmet samt återgav eventuella symtom via en enkät. Proverna samt enkätsvaren samlades in mellan den 26:e mars och den 3:e april.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 samt de symtom som rapporterades.

Totalt i undersökningen testades 2,5 procent av deltagarna positivt för viruset SARS-CoV-2. Samtliga dessa rapporterade någon form av symtom. Antalet positiva var i den här undersökningen för lågt för att beräkna någon statistisk säkerställd skillnad i symtom mellan deltagare som var positiva respektive negativa.

Symtomen kunde vara mycket lindriga.

– Det som undersökningen understryker är vikten av att stanna hemma också vid mycket lindriga symtom, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

En liknande undersökning bland deltagare i hela Sverige kommer att genomföras där prover insamlas mellan 21–24 april 2020. Den undersökningen omfattar betydligt fler deltagare vilket ger ökade möjligheter att statistiskt säkerställa skillnader i symtom mellan positiva och negativa individer.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020

Resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm (nyhet från 9 april)

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan