Studentfirandet blir småskaligt i år

Publicerat

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare att gymnasieskolans undervisning sker på distans. Från den regeln finns ett antal undantag, till exempel vid moment som inte går att genomföra vid distansundervisning. När terminens slut nu närmar sig lägger myndigheten till ytterligare ett undantag: möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som avslutar gymnasieskolan vårterminen 2020.

Studentfirandet kommer att se annorlunda ut i år eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste följas, och det är viktigt att minska spridningen av covid-19. Det kan innebära att skolan samlar elever klassvis eller i mindre grupper för exempelvis betygsutdelning, men avstår stora gemensamma samlingar. Trängsel i korridorer och andra lokaler som används ska undvikas.

Större ceremonier, samlingar, eller parader för hela skolan bör inte hållas, och skolklasser på lastbilsflak bör inte förekomma. Inte heller avslutningar för andra än avgångsårskurserna i gymnasiet.

Om skolan ordnar ett utspring ska detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper. Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra. Det totala antalet närvarande vid firandet kan dessutom behöva begränsas för att undvika trängsel.

Personer som tillhör en riskgrupp bör helt avstå att delta vid firandet, och den som uppvisar symptom på sjukdom ska stanna hemma.

I samband med studentfirandet är det också olämpligt med större privata bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus.

Läs mer

Inför studentexamen 2020

Information till lärosäten och gymnasieskolor om covid-19

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan