Undersökningen genomförs på nationell nivå. Den kommer att omfatta cirka 4 000 personer över hela landet. Erbjudande om deltagande skickas ut under kommande dagar denna vecka. Det är helt frivilligt att delta.

Bakgrunden till undersökningen är att det i nuläget framförallt är personer som blir inlagda på sjukhus som provtas för covid-19. Eftersom personer med milda symtom uppmanas att stanna hemma, använder Folkhälsomyndigheten olika metoder för att beräkna hur många som kan vara smittade med covid-19 i samhället. Den aktuella undersökningen är en av de metoderna.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa och svalg, dessutom lämna saliv. Proverna analyseras därefter för att undersöka om viruset som orsakar covid-19 förekommer i proverna. Analysen visar inte om deltagaren tidigare genomgått infektionen, utan om det finns en pågående infektion.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som hjälper till med bland annat transporter och logistik kring provtagningsverksamheten.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Deltagarna rekryteras slumpvis från en panel. Resultaten väntas vara klara i början av maj.

En liknande mindre undersökning pågår i Stockholmsområdet (nyhet från 26 mars 2020). Resultaten från den väntas vara klara de kommande dagarna.

Kategori: Nyhet