Folkhälsomyndigheten publicerar nu en uppdaterad rapport som beskriver den matematiska modell som myndigheten har tagit fram och använt för att analysera smittspridningen av covid-19 i samhället.

Den förra modellen innehöll ett fel som nu är åtgärdat. Felet påverkade framförallt beräkningarna av förhållandet mellan rapporterade fall och obekräftade fall. De nya beräkningarna – som också baseras på uppdaterade uppgifter över antalet rapporterade fall – pekar på att det går ungefär 75 obekräftade fall på varje rapporterat fall av covid-19.

De resultat som tagits fram visar att den dag då flest personer var smittsamma i Stockholms län inträffade den 8 april. Ungefär 70 500 personer var smittsamma då, enligt resultaten.

För att kurvan inte ska vända uppåt igen för Stockholms del krävs att alla fortsätter att ta sitt ansvar för att skydda sig själva och andra från smitta.

– Antalet smittade ligger fortfarande på en hög nivå, det är inte läge att släppa några försiktighetsåtgärder, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Resultaten av de matematiska beräkningarna visar också att 26 procent av befolkningen i Stockholms län har eller kommer att ha haft covid-19 den 1 maj.

Den modell som har använts är anpassad efter antal inrapporterade fall av covid-19 mellan den 17 februari och 10 april 2020, och efter resultat från den undersökning som genomförts i Stockholm för att mäta aktuell förekomst av covid-19 i samhället.

Modellen är ett verktyg som Folkhälsomyndigheten använder för att analysera utvecklingen av den pågående epidemin. Mycket är fortfarande okänt när det gäller viruset och dess spridningsförmåga.

Läs mer

Skattning av peakdag i antalet infekterade i covid-19 i Stockholms län februari–april 2020

Analys och prognoser om pandemin covid-19

Kategori: Nyhet