Sedan början av augusti har det skett en generell ökning i landet av antalet inrapporterade fall av sjukdom orsakad av tarmbakterien campylobacter. Det har sedan slutet av juli även observerats en uppgång i förekomst av campylobacter hos svenska slaktkycklingflockar. Folkhälsomyndigheten, regionala smittskyddsenheter, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket arbetar för att undersöka orsakerna till uppgången och för att minska antalet sjukdomsfall.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har de senaste tre åren jämfört campylobacter från färsk kyckling köpt i butik under sommaren med campylobacter från sjukdomsfall hos människa under motsvarande period. I jämförelserna kunde cirka en tredjedel av sjukdomsfallen kopplas till kycklingkött och flertalet till svensk konventionellt uppfödd kyckling. Mycket talar för att ökningen av fall hos människa och förekomst i slaktkycklingflockar också den här gången har ett direkt samband. Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt ska nu analysera campylobacterprover från sjukdomsfall och slaktkycklingflockar som en del i utbrottsutredningen.

Campylobacterinfektion hos människor är vanligare på sommaren, men ökningen som ses nu sker efter en period då förekomsten har varit ovanligt låg. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklingflockar har varit mycket låg under den första halvan av året.

Så minskar du risken för att drabbas av campylobacterinfektion

  • Var noggrann med handhygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
  • Diska skärbräda och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Livsmedel som kan innehålla campylobacter ska tillagas så att hela köttet uppnår minst 70°C.
  • Undvik att dricka opastöriserad mjölk.

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
  • Den vanligaste orsaken till att en människa smittas är via kyckling.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.

Läs mer

Sjukdomsinformation om campylobacter

Livsmedelsverkets information om campylobacter

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Kategori: Nyhet