Storbritannien har nyligen rapporterat att en ny variant av covid-19-viruset, kallad VOC202012/01, sprids i landet sedan september. Varianten tros ha en ökad spridningsförmåga jämfört med andra varianter, men analyser av dess egenskaper pågår fortfarande.

Folkhälsomyndigheten har sedan i våras, då pandemin startade, rutinmässigt genomfört stickprovsanalyser av covid-19-virus i prover tagna i Sverige. Detta för att kunna följa och upptäcka eventuella förändringar i virusets arvsmassa.
Med anledning av rapporterna från Storbritannien har analyserna utökats och intensifierats, i samarbete med regionernas kliniska mikrobiologiska laboratorier. De har riktats särskilt mot prover från personer som testats positivt efter att ha vistats i Storbritannien, både nyligen och bakåt i tiden.

Nu har varianten VOC202012/01 påvisats, i ett prov från region Sörmland taget nyligen på en person som rest från Storbritannien.

– Det var inte oväntat. Vi vet att den här varianten har funnits i Storbritannien sedan september och den har också rapporterats från andra länder i Europa i form av enstaka fall, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Det är för tidigt att dra några slutsatser om betydelsen av fyndet för Sveriges del.

– Det är ett första enstaka fall, det säger ingenting i det här läget om varianten skulle ha fått spridning. Vi fortsätter med de utökade analyserna för att se om vi kan hitta fler fall. Men jag vill betona att det är viktigt att alla följer de råd och rekommendationer vi har för att minska spridningen av covid-19 i samhället, säger Karin Tegmark Wisell.

Den svenska regeringen har fattat beslut om inreseförbud från Storbritannien med anledning av den nya virusvarianten.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla inresande som har vistats i Storbritannien räknat från den 12 december att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går samt att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Läs mer

Information från Region Sörmland med anledning av den nya varianten [Länk borttagen 2021-10-05]

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från Storbritannien till Sverige

Undersökningar och analyser från viruset SARS-CoV-2 arvsmassa

Kategori: Nyhet