Spridningen av covid-19 i Sverige måste minska. För det krävs att vi alla bidrar genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december träder nya skärpta råd i kraft i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket görs som ett led i arbetet med att skapa kännedom om råden, och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning.

Texten i meddelandet lyder ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Som avsändare till meddelandet står: Fohm, MSB

Landets teleoperatörer har medverkat till att göra informationsinsatsen möjlig. Inför utskicket har MSB och Folkhälsomyndigheten också tagit hjälp av Post- och telestyrelsen samt Datainspektionen.

Utskicket görs på uppdrag av regeringen.

Frågor och svar om sms:et

Är inte FHM en mer känd förkortning för Folkhälsomyndigheten?

Sedan Folkhälsomyndigheten bildades 2014 har vår domänadress varit fohm.se och vår förkortning har varit Fohm. I media har FHM ofta använts, men den officiella förkortningen är alltså Fohm.

Varför länkar ni inte till Krisinformation.se i sms:et?

Klickbara länkar kan ibland förekomma i bedrägerisyften, så kallade "smishing attacker". Vid ett sånt omfattande utskick som detta är vill vi inte bidra till att sådant kan ske, därför finns ingen klickbar länk.

Hur kan de som inte kan svenska förstå sms:et?

Vi kan inte vara hundra procent säkra på att alla förstår, men det centrala här är att nå ut brett och de allra flesta kommer att förstå. MSB och Folkhälsomyndigheten har särskilda kommunikationsinsatser riktade till grupper som till exempel inte kan svenska och till barn. Här samarbetar vi bland annat med Skolverket och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Läs mer:

Krisinformation.se

Nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19

Information om personuppgiftsbehandling med anledning av SMS-utskick

Kategori: Nyhet