Från och med den 24 december gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna kring vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel, och därmed minska risken för spridning av covid-19, skärps.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Läs mer

Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (författning upphävd)

Kategori: Nyhet