EU-kommissionen har nu godkänt det första vaccinet mot covid-19 för användning. De första doserna väntas komma till Sverige på lördag, den 26 december. Planen är att samtliga regioner ska ha vaccinet på plats dagen därpå och att vaccinationerna kan komma igång på söndag.

Totalt levereras doser som räcker till cirka 4 900 personer i den allra första leveransen. Vaccinet ges i två doser per person. Doserna kommer att fördelas till samtliga regioner i landet. Regionerna väntas få påfyllning efter årsskiftet.

Eftersom det är få doser som kommer inledningsvis är det viktigt att de erbjuds till några av dem som har störst behov av skydd mot covid-19: personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Folkhälsomyndigheten arbetar intensivt med att förbereda inför den kommande större vaccinationsinsatsen, tillsammans med övriga berörda myndigheter, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

Läs mer:

Information från SKR den 22 december 2020: Vaccinering mot covid-19 inleds den 27 december [Länk borttagen 2021-04-13]

Folkhälsomyndighetens webbplats om vaccination mot covid-19

Kategori: Nyhet