Den nya bedömningen bygger på en analys av virusets spridning i världen, främst genom uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Indikationer talar för att det nu förekommer samhällsspridning i begränsad omfattning i framförallt Sydkorea, Iran och norra Italien. Samtidigt rapporterar WHO att ökningen av nya fall avtagit i Kina.

Låg risk för allmän spridning

Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige är hög, men att risken för allmän spridning i landet är låg, utgår från myndighetens 5-gradiga skala med risknivåerna mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.
Folkhälsomyndigheten har i sin uppdaterade riskbedömning bland annat vägt in att det är många fall med milda symtom som rapporteras, vilket kan innebära att de inte upptäcks. Det är dessutom många som reser från Sverige till Italien just nu, och en viss riskökning finns även på grund av resandet från Iran och Sydkorea.

– Det är mycket möjligt att vi upptäcker fall i Sverige där personer smittats utomlands. Samtidigt bedömer vi att risken för allmän spridning i Sverige är låg. Inom hälso- och sjukvården finns det etablerade rutiner för att provta och hantera de fall som upptäcks, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

Läs mer

Uppdaterad riskbedömning (PDF, 541 kB)

Kategori: Nyhet