Tid: Klockan 20.00 torsdagen den 27 februari. Region Stockholm och Västra Götaland medverkar, varav Västra Götaland via länk.

Adress: Nobels väg 18, Solna.

Lokal: Serum, i Virushuset

Medverkande Folkhälsomyndigheten: Britta Björkholm, avdelningschef och Anders Tegnell, statsepidemiolog (via länk).

Medverkande Region Stockholm: Per Follin, smittskyddsläkare och Elda Sparrelid, chefläkare.

Medverkande Västra Götalandsregionen (via länk): Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare.

Medtag presslegitimation. Föranmälan till media@folkhalsomyndigheten.se

Kort information om de nya fallen:

  • Två av personerna i Västra Götaland har haft nära kontakt med den person som tidigare påvisades smittad. De har upptäckts via aktiv smittspårning. Den tredje personen har smittats under en resa i norra Italien. Samtliga har omhändertagits enligt gällande rutiner. Kontaktspårning kring fallen pågår.
  • Personen i Uppsala har smittats under en resa i Tyskland. Patienten får nu vård i enlighet med de rutiner som gäller.
  • Personen i Region Stockholm smittades under en resa i Iran och vårdas nu isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik, enligt regionens rutiner.
  • Betydelsen för Sverige.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att fler personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden.

– Det var väntat att vi skulle få nya fall av smitta i Sverige. Hittills har alla fall av covid-19 koppling till resande, direkt eller indirekt via nära kontakt med en smittad person och vi ser i nuläget inte någon allmän smittspridning ute i samhället, säger Britta Björkholm, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

I världen har de flesta fall av covid-19 konstaterats i Hubei-provinsen i Kina. I dagsläget förekommer viss smittspridning också i vissa områden i Sydkorea, Italien och Iran.

– Det är mycket viktigt att den som kommer till Sverige från något av dessa områden eller har haft nära kontakt med personer från dessa områden är noga med att hålla sig hemma om man skulle känna sig sjuk. Man ska kontakta vården, och göra det via telefon, säger Britta Björkholm.

Sverige har hittills haft sju påvisade fall.

Kategori: Nyhet