Fall av det nya coronaviruset har konstaterats i en rad länder utanför Kina. Däremot är det få länder förutom Kina som har rapporterat någon smittspridning. I dagsläget, den 24 februari, gäller det vissa områden i Sydkorea, Italien och Iran.

Utifrån en bedömning av utvecklingen har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer. Personer som har vistats i områdena nedan bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

Folkhälsomyndigheten har skriftlig information till resenärer på Arlanda om hur man ska agera ifall man besökt ett drabbat område och utvecklar symtom. Däremot är det inte aktuellt i dagsläget att utföra hälsoscreening av inkommande resenärer.

– Det viktigaste är att det görs kontroller när personer lämnar ett drabbat område. Hälsoscreening av inkommande resenärer på flygplatser är både enormt resurskrävande och ineffektivt, då smittade personer kan utveckla symtomen senare. De flesta som smittas insjuknar 3-5 dygn efter kontakt med en sjuk person, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Att förutse hur smittspridningen kommer att utveckla sig i världen är svårt. Därför är det viktigt att själv hålla koll på utvecklingen om man ska ut och resa. Det gör man till exempel genom att ta del av UD:s reserekommendationer och information från det aktuella landets myndigheter. På Folkhälsomyndighetens webbsida publiceras även kontinuerliga uppdateringar om utbrottet.

Det nya coronaviruset sprids genom droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det bästa sättet att skydda sig från alla droppsmittor är att ha god handhygien, undvika nära kontakt med andra människor och att inte peta sig i ansiktet.

Läs mer

Frågor och svar

Aktuellt om covid-19

Kategori: Nyhet