I Sverige finns i dagsläget ingen spridning av det nya coronaviruset som upptäckts i Kina, och risken att det skulle börja spridas i samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Folkhälsomyndigheten följer noggrant utvecklingen och kunskapsläget kring viruset, bland annat genom samarbete med Världshälsoorganisationen WHO och andra smittskyddsmyndigheter.

Smittspridning i Kina

Kina är det land där smittspridningen pågår. Flera andra länder, inklusive Sverige, har haft få eller enstaka fall, men det är i nuläget ovanligt med vidare smittspridning i samhället utanför de drabbade regionerna i Kina.

– I Sverige behöver man inte vara orolig för att bli smittad, eftersom vi inte har någon spridning i landet. Den person som konstaterades vara smittad har tagits väl omhand av hälso- och sjukvården, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

Sverige har sedan länge system för snabb upptäckt av infektionssjukdomar, hälso- och sjukvården har en hög medvetenhet och har rutiner för hur både misstänkta och bekräftade fall ska tas omhand på ett bra och säkert sätt.

I världen utvecklas läget hela tiden, både vad gäller smittspridningen och kunskapen om viruset. Exakt hur smittsamt viruset är och hur mycket sjukdom som det orsakar vet man fortfarande inte helt säkert.

Hur ska man tänka i samband med resor?

– I dagsläget är det ju framförallt i den utpekade regionen Hubei i Kina som smittspridningen pågår. I övriga länder har det hittills rapporterats väldigt få fall, och därmed är risken att insjukna om man åker dit just nu sannolikt mycket låg. Men läget är väldigt svårt att förutse. Därför är det viktigt att man håller koll på utvecklingen innan man reser, till exempel genom att besöka Folkhälsomyndighetens webbsida och ta del av UD:s reserekommendationer, säger Anders Wallensten.

När det gäller hanteringen av personer som misstänks kunna vara smittade så har olika länder gjort olika bedömningar. I likhet med de flesta andra länder, inte minst de nordiska, baserar Sverige smittskyddsarbetet på frivillighet så långt det går.

– Att arbeta med frivillighet är mer framgångsrikt, genom tvång riskerar man att skapa rädsla för att söka vård. Men eftersom det nya coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom finns det nu lagliga möjligheter att använda kraftfullare åtgärder om så skulle behövas, säger Anders Wallensten.

Kategori: Nyhet