Personen har varit i norra Italien och insjuknade tre dagar efter hemkomsten till Sverige med feber och luftvägssymtom. Patienten uppsökte infektionskliniken och testades enligt rutin och prov utföll positivt idag onsdag 26 februari. Smittskydd Västra Götaland bedömer att personen har smittats i Italien.

Den insjuknade vårdas nu på Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personen mår väl och ligger inne för observation.

- Det är inte oväntat att vi ser nya fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården har utarbetade rutiner för att ta hand om fall som detta på ett bra och säkert sätt så att inte smittan sprids vidare till andra. Det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad mellan enstaka fall och smittspridning i samhället. Det har vi inte i Sverige, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Totalt har nu omkring 300 prover analyserats av Folkhälsomyndigheten och av de andra kliniska mikrobiologiska laboratorierna i landet. Detta är andra gången en patient påvisats smittad av covid-19. Den 31 januari påvisades det första fallet i Sverige i Jönköping.

- Det här visar att vår nuvarande strategi fungerar att informera personer som varit i de drabbade områdena som får symptom och erbjuda dem snabbt omhändertagande, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att fler personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

Se vår riskbedömning här.

Pressträff i Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Kvinnokliniken, lokal: Järneken.

Tid: 20:00.

Folkhälsomyndigheten deltar via länk.

Kontakt

Presstjänsten Västra Götalandsregionen 010-441 41 99

Vid önskemål om individuella intervjuer med Folkhälsomyndighetens experter, kontakta Folkhälsomyndighetens presstjänst:

010-205 21 00
media@folkhalsomyndigheten.se

Läs mer

Frågor och svar om coronavirus

Kategori: Nyhet