113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Folkhälsomyndigheten har också en frågor- och svarsida om covid-19 på vår webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Den som nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har hosta och feber ska kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtom och resehistorik.

Kategori: Nyhet