Det nya coronaviruset n2019-CoV har kopplats till en marknad i den kinesiska staden Wuhan. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt sidan med utbrottsinformation och våra frågor och svar.

Det nya viruset ger luftvägssymtom, feber och hosta. Mycket tyder på att viruset ursprungligen spridits från djur till människa.

Personer som nyligen varit i Wuhan i Kina och har hosta och feber bör kontakta vården via telefon och berätta om sina symtom, och var de befunnit sig.

Folkhälsomyndigheten samarbetar nära med Världshälsoorganisationen och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas. Här finns senaste information om coronavirus från WHO.

Myndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta. Här finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV

Folkhälsomyndigheten har möjlighet att utföra mikrobiologiska analyser för att ställa diagnos på viruset.

Kategori: Nyhet