Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum.

För att inte spridningen av covid-19 ska öka, och för att sjukvården inte ska bli överbelastad regionalt, krävs att en rad åtgärder genomförs skyndsamt. Det gäller främst:

  • Åtgärder för att bibehålla eller förbättra fysisk distansering – det vill säga att människor håller avstånd och inte trängs samt undviker nya kontakter. Det handlar om information och kommunikation till både resande och fastboende, riktlinjer och råd som särskilt berör sommaraktiviteter, och förstärka kontroller av efterlevnaden av gällande regler och rekommendationer på exempelvis campingplatser, i gallerior och på restauranger.
  • Åtgärder för att ytterligare hålla tillbaka smittspridningen, som utökad testning och smittspårning över hela landet och särskilt i regioner som brukar få en tillströmning av turister och sommargäster.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet efter att ha samrått med andra myndigheter och aktörer.

– Det är viktigt för den psykiska och fysiska hälsan att kunna ha en meningsfull semester. Det här är ett beslut som underlättar för människor att planera sin sommar utan att behöva tänka på vad som är en nödvändig resa och inte. Men jag vill betona att det fortsatt är av yttersta vikt att alla följer våra rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom, att tvätta händerna noga, att hålla avstånd till andra och att undvika trängsel, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Kategori: Nyhet