Den nya vägledningen för antikroppspåvisning vänder sig till verksamheter som erbjuder antikroppstester till grupper och enskilda individer. Genom testerna undersöks förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, det vill säga viruset som orsakar covid-19.

Det finns två huvudtyper av tester. Den ena är snabbtester av blod genom stick i fingret, den andra är laboratoriebaserade tester där blodprov tas från venen i armvecket.

Analysresultaten bidrar med viktig information om pandemins utbredning på grupp- eller befolkningsnivå, men bör användas med försiktighet när det gäller enskilda personer.

– När antikroppstester används för att ge resultat på individnivå krävs det att testets specificitet, träffsäkerhet, är mycket hög. Annars är risken stor att en del av de positiva resultaten är falskt positiva, och att personen då tror att den har antikroppar fast så inte är fallet, säger avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Den nya vägledningen innehåller olika räkneexempel som visar hur provresultaten varierar utifrån testets specificitet, träffsäkerhet, och förekomsten av antikroppar i befolkningen. I vilken utsträckning som påvisad förekomst av antikroppar hos en person betyder att individen är immun, eller hur länge immuniteten kvarstår, är ännu inte helt klarlagt utifrån den kunskap som finns om SARS-CoV-2 idag.

Läs mer

Vägledning för antikroppspåvisning

Kategori: Nyhet