Folkhälsomyndigheten genomför flera undersökningar för att ta reda på förekomsten av covid-19 i Sverige. Resultaten från den andra nationella undersökningen av pågående infektion, med totalt 2 933 deltagare, är nu klara. De visar att uppskattningsvis 0,3 procent av befolkningen hade en pågående infektion med covid-19 när proverna samlades in under perioden 25–28 maj.

Resultatet kan jämföras med de från den förra nationella undersökningen som genomfördes i slutet av april som visade att runt 0,9 procent hade en pågående infektion med covid-19.

Resultaten från de 760 deltagare i undersökningen som är hemmahörande i Stockholm visade att totalt 0,7 procent av befolkningen där hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden 25-28 maj. I den förra undersökningen i slutet av april var motsvarande siffra 2,3 procent.

De som deltog i undersökningen tog prover på sig själva, eller på sitt barn ifall de var vårdnadshavare till ett inbjudet barn. 560 barn i åldern 0-15 år deltog och ingen av dessa hade en pågående infektion med covid-19.

Prover togs från svalg och näshåla och deltagarna lämnade även salivprov. Proverna analyserades sedan vid laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Siffrorna är preliminära och det går inte att dra slutsatser om skillnader mellan olika regioner utifrån resultaten.

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningarna om förekomst av covid-19-infektion med stöd från Försvarsmakten.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21–24 april och 25–28 maj 2020

Kategori: Nyhet