Rapporten sammanställs årligen av Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den visar utvecklingen av resistenta bakterier och försäljningen av antibiotika för både människor och djur.

Under 2019 ökade resistensen mot antibiotikan mecillinam hos E. coli och K. pneumoniae, bakterier som är en vanlig orsak till urinvägsinfektion, från 4 till 5 procent respektive från 8 till 10 procent jämfört med 2018. Samtidigt var resistensen hos E. coli mot antibiotikan nitrofurantoin cirka 1 procent, vilket är stabilt över tid.

Viktigt att följa utvecklingen

I behandlingsrekommendationerna för urinvägsinfektion rekommenderas pivmecillinam och nitrofurantoin som förstahandspreparat till både kvinnor och män. Resistensen är fortfarande på en så låg nivå att rekommendationen kan kvarstå. Det är dock mycket viktigt att fortsatt följa utvecklingen.

– Övervakning av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens är viktig för att kunna ge rätt behandlingsrekommendationer och för att se hur väl de följs. Det är också en förutsättning för att fortsatt säkert kunna välja smalspektrum- i stället för bredspektrumantibiotika och därmed bromsa resistensutveckling, säger Olov Aspevall, överläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Bredspektrumantibiotika slår mot flera sorters bakterier under en behandling, inte bara de som ger sjukdom. Smalspektrumantibiotika är mer träffsäkert och därför inte lika resistensdrivande. All antibiotikaanvändning driver resistens, därför är det viktigt att använda antibiotika bara när det behövs och då enligt rekommendationerna.

Fortsatt minskande antibiotikaförsäljning

Data över resistensläge och antibiotikaförsäljning samlas till största delen in automatiskt. Det innebär att större mängder data och att ålders- och könsfördelade data kan tas fram även för antibiotikaresistens nu jämfört med tidigare, då data samlades in manuellt. Detta förbättrar möjligheterna till anpassade underlag för behandlingsrekommendationer för olika grupper.

Flera typer av allvarlig resistens såsom ESBL och ESBL-CARBA ökade förra året. Det är viktigt att det förebyggande arbetet för en god antibiotikaanvändning, vårdhygieniska rutiner samt övervakning av antibiotikaresistens och antibiotikaförsäljning fortsätter.

– Vi kan se att den långsiktiga trenden med minskande försäljning av antibiotika håller i sig, vilket känns motiverande för det fortsatta arbetet, säger Vendela Wiener, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsrapporten Swedres-Svarm 2019

Kategori: Nyhet