Baserat på den kunskap som finns i dag är det troligt att så kallade IgG-antikroppar mot covid-19 helt eller delvis ger ett skydd mot en ny infektion med allvarliga symptom. I den uppdaterade vägledningen bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt antikroppstest sannolikt ger ett skydd i upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat. Men med ökad kunskap kan detta komma att uppdateras.

– Det nya coronaviruset har bara studerats under ett begränsat antal månader och därför är det rimligt med en uppskattad tidsperiod på upp till ett halvår. Det finns i dag inga bekräftade återinfektioner. Men för att kunna använda testresultaten förutsätter detta att testerna har en mycket hög prestanda som ger ett tillförlitligt testresultat, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Ett positivt antikroppstest bedöms medföra en minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Bedömningen gäller under förutsättningen att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället. Det är till exempel viktigt att fortsätta tvätta händerna, att hålla avstånd till personer utanför sin vanliga umgängeskrets och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

– Vi bedömer i dagsläget att ett positivt antikroppstest ökar möjligheten till umgänge med framför allt närstående, vilket kan vara betydelsefullt särskilt för personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp. De kan också i större utsträckning träffa närstående som har antikroppar även om de själva inte har det. Men man behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen och ta ett eget ansvar som individ, säger Karin Tegmark Wisell.

Det kan i först hand röra sig om att umgås med närstående såsom familj och vänner – både inomhus och utomhus. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.

Vägledningen för antikroppspåvisning vid covid-19 är även uppdaterad med information om användning på gruppnivå och ger en rekommendation om nödvändig prestanda för att ge tillförlitliga testresultat.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även en prioriteringsordning som kan tillämpas av regionerna som är de som ansvarar för att utföra testningen. Riskgrupper lyfts fram som högt prioriterade i den uppdaterade vägledningen.

Läs mer

Vägledning för antikroppspåvisning

Kategori: Nyhet