Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation.

Höga temperaturer kan orsaka alltifrån milda besvär till allvarligare hälsoeffekter. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper som är särskilt utsatta för både värmestress och covid-19.

Negativa effekter av värmeböljor kan i hög utsträckning förebyggas. Ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete sker i många kommuner, regioner och hos privata vårdföretag. Som stöd har Folkhälsomyndigheten sedan tidigare en vägledning för framtagande av handlingsplaner för värmebölja.

Verksamheter inom vård och omsorg behöver se över sina åtgärder och rutiner för värmeböljor så att de samtidigt följer råden för minskad smittspridning.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens webbsida Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja [Länk borttagen 2020-10-29]

Folkhälsomyndighetens webbsida Beredskap vid värmebölja innehåller vägledning till handlingsplaner, målgruppsanpassade råd och utbildningsmaterial

Kategori: Nyhet