Folkhälsomyndigheten har inlett en undersökning för att mäta och uppskatta hur många i samhället som har haft covid-19. Blodprover samlas in från laboratorier i klinisk kemi och klinisk immunologi i nio regioner: Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro.

Insamlingen pågår under åtta veckor våren 2020. Totalt samlas 1 200 prover in varje vecka för analys av antikroppar. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen viruset SARS-CoV-2.

Analyserna för vecka 18 (totalt 1 104 analyserade prover) visar som väntat störst andel positiva antikroppstester i Stockholm. Totalt 7,3 procent av de insamlade blodproverna från personer i Stockholm var positiva i antikroppsundersökningen, vilket kan jämföras med totalt 4,2 procent i Skåne och 3,7 procent i Västra Götaland.

Siffrorna speglar det läge som var i epidemin tidigare i april, eftersom det dröjer några veckor innan kroppens immunförsvar utvecklar antikroppar.

När det gäller åldersskillnader visar resultaten att det var vanligast med antikroppar mot covid-19 bland personer mellan 20 och 64 år. Totalt var 6,7 procent av proverna i denna grupp positiva, vilket kan jämföras med 4,7 procent i åldersgruppen 0–19 år och 2,7 procent i åldersgruppen 65–95 år.

Antikroppsanalyserna görs i samarbete med SciLifeLab/KTH.

Kategori: Nyhet