Spridningen av covid-19 i världen fortsätter, även om den har börjat avta i de värst drabbade områdena i Kina.

I Sverige har 248 positiva fall rapporterats. De allra flesta har smittats utomlands, oftast i norra Italien där sjukdomen nu sprids. Det pågår ett mycket intensivt arbete med att utföra smittspårning runt dessa fall. Risken för spridning av covid-19 i Sverige är fortsatt måttlig, enligt Folkhälsomyndighetens senaste riskbedömning. Ännu syns inga tecken på spridning i samhället.

– Men vi närmar oss ett läge där vi måste förbereda oss inför en eventuell nästa fas, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

För att så mycket som möjligt bromsa en spridning i samhället vill Folkhälsomyndigheten påminna allmänheten om vikten av en god handhygien och att alltid stanna hemma när man är sjuk och kan ha en sjukdom som är smittsam.

– Det är en skyldighet som individen har enligt smittskyddslagen. Den som går till jobbet trots att man inte är frisk utsätter andra för risker, säger Anders Wallensten.
Nästan alla som får covid-19 tillfrisknar, de flesta efter en tids egenvård i hemmet. Däremot löper de äldsta äldre, personer kring 80 år och över, en ökad risk för svår sjukdom och har högre risk att avlida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 9 mars att personer som har vistats i den österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck erbjuds test för covid-19 om man får symtom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst. Fortsatt gäller samma rekommendation för personer som rest i norra Italien samt i Kina, Iran och delar av Sydkorea.

Information om individens ansvar enligt smittskyddslagen

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

För en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 finns ytterligare krav på den enskilde. Den som vet att hen bär på covid-19 är skyldig att informera andra människor om smittan. Detta gäller för de människor som hen kommer i ”sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma”, vilket för covid-19 gäller nära kontakter. Läkare ger närmare information till patienter om vilka förhållningsregler som gäller.

Kategori: Nyhet