Inbjudan går ut till myndigheter, högskolor, universitet och företag såsom digitala vårdgivare. Inbjudan går också till de laboratorier som kan bidra till att öka landets testkapacitet och som inte redan i dag utför klinisk mikrobiologisk diagnostik av covid-19 på uppdrag av regionerna.

– Det har kommit många initiativ kring testning den senaste tiden och Folkhälsomyndigheten vill ta tillvara på dessa. Genom att mötas kan vi gemensamt se hur vi ska kunna säkerställa behovet av diagnostik för i första hand hälso- och sjukvården. Samtidigt behöver vi förhålla oss till de regelverk som gäller vid medicinsk provtagning och diagnostik vid en allmän- och samhällsfarlig sjukdom som covid-19, säger Karin Tegmark-Wisell, överläkare och chef för avdelningen för mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten kommer att följa upp samrådet med en ny vägledning för klinisk mikrobiologisk diagnostik av covid-19, uppdaterade provtagningsindikationer och undersöka vidare hur myndigheten kan bidra med kvalitetsstöd.

Kategori: Nyhet