Ökad kunskap kommer enskilda patienter till nytta, till exempel genom effektivare behandling eller behandling som ger mindre biverkningar. Denna kunskap kan också bidra till att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA (Plattform för innovation av existerande antibiotika) frågat sjukvården och experter om viktiga områden där det saknas kunskap för att använda antibiotika på bästa sätt. Med hjälp av en referensgrupp med experter valde vi ut de viktigaste inkomna förslagen. I urvalet använde vi en strukturerad och öppen process. De förslag vi valde ut skulle ha stor nytta för sjukvården, betydelse för folkhälsan eller ha möjlighet att kunna bromsa framtida resistensutveckling.

31 förslag på viktiga studier

Resultatet blev en lista med 31 förslag på "mycket angelägna studier" och "angelägna studier". Förslagen handlar om att ändra doser eller behandlingstid för bästa möjliga effekt, eller att minska mängden antibiotika i behandlingen och ändå få bibehållen effekt. Förslagen handlar också om att utvärdera behandlingsrekommendationer och arbetssätt för ökad patientsäkerhet. Det finns även efterfrågan på ökad kunskap inom diagnostik, profylax och hur tarmfloran påverkas av antibiotika.

Vår förhoppning är att forskare ska inspireras av förslagen och genomföra studier inom de prioriterade områdena. Listan kommer även att skickas direkt till organisationer som delar ut medel till forskning. På så sätt får de information om vilka studier som sjukvården själva tycker ska prioriteras.

Läs mer

Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika – 2019 (PDF, 161 kB)

Kategori: Nyhet